Upitnik za korisnike usluga Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Kako bi unaprijedili naš rad, molimo Vas da ispunite upitnik za korisnike usluga Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

1. Uspostavom novog administrativnog sistema olakšan mi je pregled edukacija
2. Upoznat sam sa sadržajem korisničkog profila
3. Korisnički profil sam kreirao ali bih dodao sljedeće:
4. Upoznat sam da se sve edukacije koje vidim na korisničkom profilu direktno vežu za moj personalni dosije / e-karton.
5. Koji sadržaj stranice https://hrms.adsfbih.gov.ba smatrate najrelevatnijim u smislu davanja blagovremenih informacija
6. U slučaju da u prethodnom pitanju nismo obuhvatili sve odgovore, molimo da navedete drugo